Rejestracja

Proces rekrutacyjny dla osób wyjeżdżających do Holandii lub Niemiec rozpoczyna się od wizyty w jednym z naszych biur. Rozmowa kwalifikacyjna połączona jest z przedstawieniem aktualnej oferty firmy oraz warunków pobytu z firmą Graser w Holandii lub Niemiec. Ostatnim, a zarazem najważniejszym etapem jest wypełnienie kwestionariusza osobowego, na podstawie którego tworzony jest profil kandydata. W oparciu o bazę danych naszych kandydatów i zapotrzebowanie zgłoszone przez holenderskich pracodawców wybierane są osoby do wyjazdu.

Wypełnij kwestionariusz osobowy

Holandia Polska Niemcy
Tak Nie
Tak Nie
0 - 0,5 roku 0,5 - 1 rok 1- 2 lata Więcej, niż 2 lata
0 - 0,5 roku 0,5 - 1 rok 1- 2 lata Więcej, niż 2 lata
Tak Nie

Znajomość języków obcych. Podaj w skali od 0-5. 

Tak Nie
Brak Podstawowe Średnie/ techniczne Wyższe Inne
Tak Nie
Ogrodnictwo Recykling Produkcja Magazyny Pralnie Inne
Tak Nie

Prześlij skany dokumentów

 • dowód osobisty strona 1 i 2 - obowiązkowo
 • CV
 • prawo jazdy strona 1 i 2 - jeśli osoba aplikująca posiada
 • dokument o nadanie numeru SOFI NUMER lub STEUER NUMER - jeśli osoba aplikująca posiada
 • paszport. Skan dwóch stron po rozłożeniu paszportu ze zdjęciem - jeśli osoba aplikująca posiada
Maksymalny rozmiar pliku to 10mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę „Graser Sp. z o.o.”, z siedzibą przy ulicy 3-go Maja 7/2 w Bydgoszczy, w celach rekrutacyjnych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z póź. zm.)

Informacja dla osób aplikujących:

Powyższy kwestionariusz osobowy należy wypełnić i zapisać w formacie WORD 97-2003 (DOC) lub PDF. Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i imienia np. Kowalski_Jan.doc. Wydrukowany i podpisany kwestionariusz należy złożyć osobiście w jednym naszych biur w Bydgoszczy i Rzeszowie lub wysłać e-mailem.

Ponadto do wysyłanego kwestionariusza proszę dołączyć skan następujących dokumentów:

 • dowód osobisty strona 1 i 2
 • obowiązkowo prawo jazdy strona 1 i 2 - jeśli osoba aplikująca posiada  
 • dokument o nadanie numeru SOFI NUMER lub STEUER NUMER - jeśli osoba aplikująca posiada
 • paszport strona ze zdjęciem wraz z kolejną stroną (jako jeden skan)
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych - docxpobierz22.50 KB

!!! Uwaga - Podstawą do rejestracji internetowej jest przesłanie wyżej wymienionych dokumentów wraz z wypełnionym kwestionariuszem firmy GRASER. Jeżeli przesyłane jest CV to prosimy o zawarcie w nim wszystkich informacji, które znajdują się w kwestionariuszu GRASER.

W e-mailu zgłoszeniowym powinny znajdować się następujące informacje:

 • temat wiadomości
 • informacja na jakie stanowisko osoba aplikuje (oraz kraj pracy)
 • źródło oferty pracy (praca, strona www, internet /jaka strona?/)
 • załączniki z dok

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę „Graser Sp. z o.o.”, z siedzibą przy ulicy 3-go Maja 7/2 w Bydgoszczy, w celach rekrutacyjnych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z póź. zm.)

 

graser g