25 maja - w życie wchodzi ustawa RODO

Z dniem 25.05.2018r. przestaniemy stosować obecną ustawę o ochronie danych osobowych, zastąpi ją RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016r.). W związku z powyższym Firma Graser sp z o.o, na mocy których powierza się Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych, w celu wykonania obowiązków, o których mowa w Art. 28 RODO, związanych z umową główną.

W związku z licznymi zapytaniami przez klientów, informuję, że każda firma musi indywidualnie wdrożyć politykę ochrony danych osobowych RODO, dostosowaną do branży w której działa konkretny przedsiębiorca. Usługi te nie wchodzą w zakres usług świadczonych przez Firmę Graser sp z o.o. Na rynku jest wiele firm, które specjalizują się w przygotowaniu i wdrożeniu polityki RODO.

pdfInformacja RODO375.78 KB

graser g