Stawki minimalne w Holandii

Wysokość minimalnej płacy brutto w Holandii jest uzależniona od wieku. Kwoty minimalnych płac obliczane są każdego roku: 1 stycznia i 1 lipca, na podstawie średnich pensji CAO–Collectieve arbeidsovereenkomst w Holandii.

Ustawowa płaca minimalna jest określana na podstawie pensji brutto, bez wynagrodzenia za nadliczbowe godziny pracy. Jest ona wypłacana w ustalonym przez pracodawcę terminie, na przykład miesięcznie, tygodniowo.

Twój pracodawca płaci podatek i wszelkie składki w odniesieniu do płacy brutto. Ile z tej kwoty otrzymasz netto, jest uzależnione od sumy jaka zostanie potrącona z wynagrodzenia brutto. Z tego powodu osoby pracujące na tym samym stanowisku i w tej samej firmie mogą dostać różne wynagrodzenie, uzależnione jest to też od stawki wiekowej. Wynagrodzenie netto nie jest określone żadną ustawą.

W Holandii nie ma sztywno określonego wymiaru czasu pracy dla danego zawodu. W praktyce jest to zazwyczaj 36, 39 lub 40 godzin tygodniowo.

Nie ma też przepisów określających stawkę godzinową. Jest to spowodowane tym, iż każdy pracodawca sam określa wymiar czasu pracy dla danego pracownika, dlatego też stawka godzinowa może być różna.

 

http://superbiz.se.pl

Podczas kolejnych lat stawki minimalne ulegały zmianie następująco:

 

Stawki minimalne
rok 2013

Stawki minimalne
rok 2014
Stawki minimalne
rok 2015
Stawki minimalne
rok 2016
Stawki minimalne
rok 01.01.2017
Stawki minimalne rok
01.07.2017
36 godzin 9,42 9,52 9,67 9,86 9,95 10,04
38 godzin 8,92 9,02 9,16 9,34 9,43 9,51
40 godzin 8,48 8,57 8,70 8,87 8,96 9,04

Stawki godzinowe brutto przy 36-, 38- i 40-godzinowym tygodniu pracy, obowiązujące w Holandii od 1 stycznia 2018

Liczba godzin w tyg.22 lata i więcej21 lat20 lat19 lat
36 godzin € 10,12 € 8,60 € 7,09 € 5,57
38 godzin € 9,59 € 8,15 € 6,71 € 5,28
40 godzin € 9,11 € 7,74 € 6,38 € 5,01

https://polonia.nl/2017/10/30/stawki-placy-minimalnej-w-holandii-1-stycznia-2018/

Kwoty wiekowe nie zawsze brane są pod uwagę, niektóre firmy coraz częściej od stawki wiekowej odchodzą, ponieważ wielu młodych holendrów uważa to za przejaw dyskryminacji, głównym argumentem jest zapis w „Artykule 21 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej”, który brzmi następująco: "Jakakolwiek dyskryminacja ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub światopogląd, opinie polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną jest zakazana". (wiatraczek.nl/Staatscourant/SZW/FNV/Internet)

http://superbiz.se.pl

Czy w takim razie warto jechać do Holandii?

Oczywiście! Każdy człowiek układa sobie sam życie, posiada swoje plany, marzenia i chce dążyć do ich realizacji. Jeżeli czujesz, że musisz coś zmienić, spróbować czegoś nowego, wyjedź. Powrót do Polski zawsze jest możliwy, a wyjazd daje Ci pewność zdobycia ważnego w dzisiejszych czasach doświadczenia, naukę języka, poznanie nowej kultury. Co najważniejsze, w końcu będziesz miał możliwość odłożenia pieniędzy. Warto spróbować swoich sił, bo Ty jesteś Panem swojego losu. Myślisz, że będzie bardzo łatwo? Pewnie nie, ale czy teraz jest Ci łatwiej?

graser g