Jednolita ustawowa minimalna stawka godzinowa dla wszystkich pracowników

Od 1 stycznia 2024 r. w Holandii wchodzi w życie jednolita ustawowa minimalna stawka godzinowa dla wszystkich pracowników. Minimalne stawki dzienne, tygodniowe i miesięczne zostają zniesione. Ustawowa stawka minimalna wzrośnie o 3,75%.

Od 1 stycznia 2024 r. jednolita ustawowa godzinowa stawka minimalna brutto wyniesie dla pracowników:

w wieku 21 lat i starszych – 13,27 euro

dla pracowników młodocianych:

20 lat – 10,62 euro

19 lat – 7,96 euro

18 lat – 6,64 euro

https://polonia.nl/2023/11/09/holandia-od-1-stycznia-2024-r-jednolita-ustawowa-minimalna-stawka-godzinowa-dla-wszystkich-pracownikow-ile-wynosi/

 

graser g